ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Αξονας 4 – Προσέγγιση Leader
Αρχική > Αξονας 4 Leader > Θεσμικό Πλαίσιο

 · 1η Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθ. 401/10.03.2010 (ΦΕΚ 355/Β΄/30.03.2010) για το πλαίσιο εφαρμογής του Αξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)"

· ΚΥΑ ΑΞΟΝΑ 4 (401/10-3-2010): Πλαίσιο εφαρμογής του Αξονα 4 «Προσέγγιση Leader» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)
· ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ 670/Β΄/10-4-2009)
· ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) (ΦΕΚ 894/Β΄/ 226-2010)
· 2003/361/ΕΚ – Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
· ΚΑΝ. 800/2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)
· ΚΑΝ. 1290/2005 για την χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
· Υ.Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ (1577/22-7-2010): Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Αξονα 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

·    1η Τροποποίηση της αριθμ. 1577/22-7-2010 Υ.Α.  σχετικά με τις Λεπτομέρειες  εφαρμογής και το σύστημα εποπτείας  και ελέγχων του ¶ξονα 4 του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

·    2η  Τροποποίηση της αριθμ. 1577/22-7-2010 Υ.Α.  σχετικά με τις Λεπτομέρειες  εφαρμογής και το σύστημα εποπτείας  και ελέγχων του ¶ξονα 4 του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

·     3η  Τροποποίηση της αριθμ. 1577/22-7-2010 Υ.Α.  σχετικά με τις Λεπτομέρειες  εφαρμογής και το σύστημα εποπτείας  και ελέγχων του ¶ξονα 4 του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)