ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Αξονας 4 – Προσέγγιση Leader
Αρχική > Αξονας 4 Leader > Ο.Τ.Δ. Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.

   ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε."

Η Ο.Τ.Δ. "Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε." υλοποιεί το Τοπικό Πρόγραμμα «Προσέγγιση Leader», του Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και  είναι συνολικά υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.


                         Συντονιστής του προγράμματος Leader:
- Ράπτης Λεωνίδας (Πολιτικός Μηχανικός): raptis@fthianap.gr

                                

   Ο.Τ.Δ. Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.:
- Γ. Καραναστάση (ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας):karanastasi@fthianap.gr,
  Υπεύθυνη Δράσεων: L 313-1, L313-3, L313-7,  L313-8, L313-9    


- Γ. Κουκουφίκης (ΠΕ Γεωπόνος): koukoufikis@fthianap.gr
  Υπεύθυνος Δράσεων: L123α, L321

-  Ε. Μπανιά (ΠΕ Οικονομολόγος): mpania@fthianap.gr
  Υπεύθυνη Δράσεων: L311, L313-5, L313-6


- Δ. Στεργίου (ΤΕ Μηχανολόγος): stergiou@fthianap.gr
  Υπεύθυνος Δράσεων: L312, L323

                        Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της Ομάδας
Υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Προγράμματος από την πλευρά της Ομάδας, είναι η επταμελής «Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER» (Ε.Δ.Π. LEADER), στην οποία εκχωρήθηκε η σχετική αρμοδιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδας, στη σύνθεση της οποίας μετέχουν κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50% οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής παρέμβασης, και σε ποσοστό 30% φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής παρέμβασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.