ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  ΑΡΧΙΚΗ

Αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης ανά ΟΤΑ A βαθμού Νομού Φθιώτιδας

 1. Ανεργία κατά ηλικίες

  Η κατανομή της ανεργίας κατά ηλικιακές ομάδες.

 2. Διάρκεια Εκτός Αγοράς Εργασίας

  Η κατανομή της ανεργίας κατά διάρκεια εκτός αγοράς εργασίας.

 3. Εκπαίδευση

  Η κατανομή της ανεργίας κατά εκπαιδευση.

 4. Ειδικές Ομάδες

  Η κατανομή της ανεργίας κατά ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

 5. Υπαρξη Μακροχρόνια Ανέργων

  Η ύπαρξη μακροχρόνια ανέργων.

 6. Υπαρξη Ανέργων άνω των 45

  Η ύπαρξη ανέργων άνω των 45 ετών.

 7. Πρακτική Εκπαίδευση

  Η κατανομή της ανεργίας κατά πρακτική εκπαίδευση από εργασιακή εμπειρία.

 8. Συμμετοχή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα

  Η κατανομή της ανεργίας κατά συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα.