Καλώς ήρθατε

  Η ενέργεια "Οριζόντιες Δράσεις Στήριξης" εντάσσεται στα πλαίσια του Μέτρου 5.3 "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης" του ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και αποσκοπεί στη στήριξη, δικτύωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας για όλες τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις καθώς επίσης και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιεί έργα των εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Σχεδίων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα δε αποσκοπεί στη δημιουργία "δεσμών" σε Περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των ατόμων ή ομάδων με στόχο την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από την συνεργασία τους και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

  Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες επιμέρους ενέργειες:

  • 1η Δέσμη ενεργειών : Θεματικά δίκτυα απασχόλησης
  • 2η Δέσμη ενεργειών : Ευαισθητοποίηση (εκθέσεις, ημέρες απασχόλησης)
  • 3η Δέσμη ενεργειών : Δικτύωση (τεχνικές συναντήσεις, ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά καλών πρακτικών)
  • 4η Δέσμη ενεργειών: Αξιολόγηση (μεθοδολογία συγκριτικής ανάλυσης)

  Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τη Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. το διάστημα από 01/12/2006 - 31/12/2008 με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ΟΣΦ της Περιφέρειας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν δεσμοί στο ανθρώπινο δυναμικό των Επιχειρησιακών Σχεδίων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

 

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης του πολίτη, για να λαμβάνετε τα νέα της Οριζόντιας Δικτύωσης ΤΠΑ στο e-mail σας.


 

Copyright © 2008 Φθιωτική Αναπτυξιακή.
Σχεδιασμός και δημιουργία απο την ΓΝΩΣΙΣ Computers Όροι Χρήσης, Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.